Menedżer Kultury we Współpracy Regionów Unii Europejskiej
Podyplomowe Studia Promocji Kultury
Instytut Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim
50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (71) 3752 359
www.menedzerkultury.ifg.uni.wroc.pl
STRONA GLÓWNA
Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2014/15:
22 i 23 listopada 2014
29 i 30 listopada 2014
13 i 14 grudnia 2014
17 i 18 stycznia 2015
31 stycznia i 1 lutego 2015

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2014/15
7 i 8 marca 2015
21 i 22 marca 2015
18 i 19 kwietnia 2015
9 i 10 maja 2015
23 i 24 maja 2015

Instytut Filologii Germańskiej prowadzi niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą w warunkach Unii Europejskiej

Program przygotowany we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi ośrodkami kultury, ekspertami d/s funduszy unijnych i partnerami zagranicznymi skierowany jest do obecnych i przyszłych pracowników sektora kultury pragnących współdziałać w ramach regionów Unii Europejskiej.


Wybrane moduły kształcenia trzeciej edycji Studiów:
  • Wnioski dotacyjne do UE,
  • Europejska polityka kulturalna,
  • Edukacja regionalna i kulturalna współpraca przygraniczna,
  • Projekty edukacyjne i edukacja interkulturowa,
  • Promocja kultury,
  • Public Relations,
  • Organizacja wydarzeń kulturalnych,
  • Języki obce w sektorze kultury.
Program uzupełniają także seminaria z zaproszonymi gośćmi z kraju i zagranicy oraz warsztaty interkulturowe przygotowane we współpracy z Society for Intercultural Education Training and Research.

Studia adresowane są do zainteresowanych absolwentów szkół wyższych, pracowników sektora kultury, administracji rządowej i samorządowej, pracowników placówek kulturalnych, przedstawicieli fundacji, organizacji współpracy gospodarczej i izb handlowych, kierujących międzynarodową wymianą młodzieży i życiem artystycznym, przedstawicieli mediów i nauczycieli podejmujący współpracę z zagranicą.

Kontakt:
Tel.:
71/3752 359, Mail: robert.s@uni.wroc.pl

| 2011 Projekt, wykonanie i akualizacja serwisu: Andrzej Kowalczuk|