Menedżer Kultury we Współpracy Regionów Unii Europejskiej
Podyplomowe Studia Promocji Kultury
Instytut Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim
50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (71) 3752 359
www.menedzerkultury.ifg.uni.wroc.pl
STRONA GLÓWNA
Terminy zjazdów w semestrze letnim 2013/14:
15, 16 marca 2014
29, 30 marca 2014
5, 6 kwietnia 2014
24, 25 maja 2014
7, 8 czerwca 2014

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2013/14:
16, 17 listopada 2013
30 listopada 2013
1 grudnia 2013
14, 15 grudnia 2013
18, 19 stycznia 2014
1, 2 lutego 2014

Instytut Filologii Germańskiej prowadzi niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą w warunkach Unii Europejskiej

Program przygotowany we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi ośrodkami kultury, ekspertami d/s funduszy unijnych i partnerami zagranicznymi skierowany jest do obecnych i przyszłych pracowników sektora kultury pragnących współdziałać w ramach regionów Unii Europejskiej.


Wybrane moduły kształcenia trzeciej edycji Studiów:
  • Wnioski dotacyjne do UE,
  • Europejska polityka kulturalna,
  • Edukacja regionalna i kulturalna współpraca przygraniczna,
  • Projekty edukacyjne i edukacja interkulturowa,
  • Promocja kultury,
  • Public Relations,
  • Organizacja wydarzeń kulturalnych,
  • Języki obce w sektorze kultury.
Program uzupełniają także seminaria z zaproszonymi gośćmi z kraju i zagranicy oraz warsztaty interkulturowe przygotowane we współpracy z Society for Intercultural Education Training and Research.

Studia adresowane są do zainteresowanych absolwentów szkół wyższych, pracowników sektora kultury, administracji rządowej i samorządowej, pracowników placówek kulturalnych, przedstawicieli fundacji, organizacji współpracy gospodarczej i izb handlowych, kierujących międzynarodową wymianą młodzieży i życiem artystycznym, przedstawicieli mediów i nauczycieli podejmujący współpracę z zagranicą.

Kontakt:
Tel.:
71/3752 359, Mail: robert.s@uni.wroc.pl

| 2011 Projekt, wykonanie i akualizacja serwisu: Andrzej Kowalczuk|